FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
3 491 200 Kč
Nedaňové příjmy
512 119 Kč
Kapitálové příjmy
250 100 Kč
Přijaté transfery
116 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
2 016 900 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 656 830 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
367 129 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
20 660 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 016 900 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 656 830 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
367 129 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
20 660 Kč