FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
3 933 910 Kč
2
Nedaňové příjmy
407 423 Kč
4
Přijaté transfery
91 675 Kč
3
Kapitálové příjmy
50 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 334 635 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 182 560 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
121 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
77 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
20 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 334 635 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 182 560 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
121 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
77 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
20 100 Kč