FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
3 863 770 Kč
4
Přijaté transfery
2 271 721 Kč
2
Nedaňové příjmy
512 119 Kč
3
Kapitálové příjmy
250 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
3 308 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 037 145 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 822 842 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
20 660 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 308 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 037 145 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 822 842 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
20 660 Kč