FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
3 494 294 Kč
4
Přijaté transfery
1 331 083 Kč
2
Nedaňové příjmy
718 208 Kč
3
Kapitálové příjmy
698 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
3 432 829 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 178 044 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
390 277 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 987 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 432 829 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 178 044 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
390 277 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 987 Kč