FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
2 987 546 Kč
4
Přijaté transfery
2 193 549 Kč
2
Nedaňové příjmy
614 664 Kč
3
Kapitálové příjmy
143 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
3 378 858 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 539 771 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 044 376 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
48 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 378 858 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 539 771 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 044 376 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
48 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč