FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
2 570 056 Kč
4
Přijaté transfery
2 034 923 Kč
2
Nedaňové příjmy
588 789 Kč
3
Kapitálové příjmy
317 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
4 019 257 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 019 264 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
87 664 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
7 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 019 257 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 019 264 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
87 664 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
7 000 Kč