FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
2 706 492 Kč
4
Přijaté transfery
1 405 208 Kč
2
Nedaňové příjmy
585 200 Kč
3
Kapitálové příjmy
197 078 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
3
Služby pro obyvatelstvo
3 123 852 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 336 442 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
365 631 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 123 852 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 336 442 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
365 631 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč