FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
2 492 603 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 195 997 Kč
4
Přijaté transfery
410 227 Kč
3
Kapitálové příjmy
318 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 300 075 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 296 659 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 174 793 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
142 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 300 075 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 296 659 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 174 793 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
142 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč