FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
4
Přijaté transfery
2 742 080 Kč
1
Daňové příjmy
2 549 907 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 020 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
904 213 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
3
Služby pro obyvatelstvo
4 540 443 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 225 660 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 618 482 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
44 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 540 443 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 225 660 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 618 482 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
44 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč