FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
46 702 736 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
47 905 477 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
103 %
VÝDAJE ROZPOČET
52 521 006 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
48 893 064 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
93 %
SALDO ROZPOČET
-5 818 270 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-987 587 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU